NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

Trụ sở 1:

Địa chỉ : 58 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 
Điện thoại : 04 3823 2369 - Hotline : 096 392 3131

Facebook: www.facebook.com/nghethuatduongdaiVN
 
Website : www.nghethuatduongdai.vn

Website:  www.nhacnheviet.vn; www.nhacnheviet.com

Trụ sở 2 :

Địa chỉ : 16 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Điện thoại : 04 3938 1173 - Hotline : 0972 030 420

Facebook:  www.facebook.com/roinuocbongsen
 
Website : www.bongsenwaterpuppet.com
 

Họ tên :        
Email :          
Điện thoại :        
Địa chỉ :        
Nội dung :    


 

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
Trụ sở 1 :
Địa chỉ : 58 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 
Điện thoại : 04 3823 2369 - Hotline : 096.392.3131
 
Trụ sở 2 :
Địa chỉ : 16 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Điện thoại : 04 3938 1173 - Hotline : 0972 030 420